บอร์ดควบคุมตู้เติมเงินมือถือ

 Mobile Topup Machine Controller Board/บอร์ดควบคุมตู้เติมเงินมือถือ

ในยุคที่ธุรกิจตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือเป็นที่นิยม มีหลายบริษัทที่ต้องการทำธุรกิจนี้แต่ไม่สามารถจะผลิตแผงวงจรควบคุมตู้ของตนเองได้ เราเป็นผู้ผลิตแผงวงจรตู้เติมเงินอันดับต้นๆที่ทำ OEM ให้กับแบรนด์ต่างๆหลากหลายแบรนด์ รวมถึงแบรนด์ใหญ่ๆระดับประเทศ และยังคงมีการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน จนถึงปัจจุบันเราได้จำหน่ายแผงวงจรตู้เติมเงินไปแล้วมากกว่า 20,000 บอร์ด ต้องขอบคุณลูกค้าเหล่านั้นที่ช่วยให้เราได้เจอปัญหาต่างๆที่ทำให้เราได้พัฒนาการออกแบบของเราให้ดียิ่งขึ้น

When mobile top-up machines were trendy, many companies tried to target this business but could not make their own board controllers. We are a leading company that made OEMs for various brands including many well-known brands and organizations in Thailand which some boards are still being used until now. We have sold more than 20,000 mobile top-up machine boards. We must thank our precious customers for making us drive through every problem and continue improving so far.