Our Bussiness

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ทำธุรกิจหลายด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยมีพื้นฐานจากความรู้และประสบการณ์กว่า 15 ปี

ในด้านระบบสมองกลฝังตัว ตั้งแต่การออกแบบแผงวงจร ไปจนถึงการพัฒนาซอฟท์แวร์ 

 

Our Partner