บอร์ดควบคุมตู้น้ำมัน

เกือบ 10 ปีที่เราได้เริ่มพัฒนาแผงวงจรตู้น้ำมันหยอดเหรียญออกมาจำหน่ายให้กับผู้ผลิตตู้หลายสิบยี่ห้อ จนถึงปัจจุบันเราได้จำหน่ายแผงวงจรไปแล้วกว่า 20,000 บอร์ด เราได้รับ feedback จากผู้ผลิตตู้ว่าแผงวงจรของเราดูทันสมัย ทนทาน และเรายังทำราคาสู้กับคู่แข่งที่ทำมาก่อนได้ นอกจากนี้เรายังได้พัฒนาต่อยอดให้เป็นรุ่น Online ที่จะช่วยให้เจ้าของตู้สามารถรับรู้ปริมาณคงเหลือของน้ำมันในถังว่าเหลือเท่าไหร่ เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีกน้ำมันขนาดใหญ่ ที่จำเป็นจะต้องรู้ว่าจะต้องเติมน้ำมันในแต่ละตู้เท่าไหร่บ้าง เพื่อไม่ให้ถูกโกงจากพนักงานขนส่งน้ำมัน

 It has been almost 10 years of our experience in developing fuel vending machine boards for various brands which we have provided up to 20,000 boards. The feedback positively told us that our circuits look cutting-edged, durable, and have competitive prices. We improved them with online functions, letting the owner know how much fuel remains in the tank. This will greatly benefit large fuel retail businesses which need to know how much fuel to refill preventing them from being cheated.