บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ผู้เชี่ยวชาญระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมอื่น ๆ

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2547 โดยดำเนินธุรกิจจำหน่ายและจัดหาสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บอร์ทดลอง , หุ่นยนต์ , เซ็นเซอร์  เครื่องมือวัด ชุดฝึก/ชุดทดลองเพื่อการศึกษา Didactic  สำหรับระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) โดยแรกเริ่มจำหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ก่อตั้ง www.ThaiEasyElec.com  ขึ้นเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2549 และเปิดหน้าร้านจำหน่ายสินค้าของบริษัท ต่อมาได้มีการจัดตั้งแผนกสำหรับลูกค้าในหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ, มหาวิทยาลัย, และสถาบันการศึกษา เพื่อรองรับงานขายรูปแบบของงานราชการและองค์กรต่างๆโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ให้คำปรึกษา มี บริการอบรมทางด้านระบบสมองกลฝังตัว , รับทำโปรเจคควบคุมระบบโรงงานอุตสาหกรรม , รับออกแบบและผลิตสำหรับงานบอร์ดควบคุมต่าง ๆ แบบ OEM Board 

บริการที่โดดเด่นต่อเนื่องในช่วงเริ่มต้นของบริษัทเป็นบริการจัดหาเครื่องมือวัด ชุดฝึก ชุดทดลอง รับออกแบบและจำหน่ายระบบทดลองในสถานศึกษา พร้อมทั้งอบรมการใช้งาน และให้บริการหลังการขาย เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าในทุกสาขางาน อย่างแท้จริง

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ยังมีระบบควบคุมต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบ Access Control , ระบบ Production Monitoring System , Security System , ระบบ Battery Monitoring System , ระบบ Electrical Monitor Management System

Visitors: 66,789